HaridusLabor

Koolitusprogrammide ja õpitubade disain ning juhtimine

Millist koostööd pakume?

Käima lükatud arendusprotsessi juurde kuulub sageli ka vajadus jõustada meeskonda ning sihtgruppi oskuste ja teadmiste värskendamisega, et arenguhüppes julge samm edasi liikuda. Töötame välja unikaalseid ja praktilise suunitlusega koolitus- ja arenguprogramme ning õpitubasid, kavandame ja modereerime arendusseminare. Oleme tähelepanelikud tellija vajaduste ja ootuste osas, aitame välja selgitada ja lahti mõtestada sihtgrupi arenguvajadused ning nõustame õpiprotsessi ülesehituse ja sisu osas. Õpitoad baseeruvad aktiivõppel, olles arendusmeeskondadele ja teistele kaasatud osapooltele toeks haridusuuenduste kavandamisel ning elluviimisel. Avame õpitubades arendusprojektide ettevalmistamise ning läbiviimise, arendusmeeskondade väärtuspõhise eestvedamise põhimõtteid, samuti täiendame osalejate praktilist tööriistakasti, mis on abiks tõenduspõhisel muudatuste juhtimisel.

Arendusprojekti üksikute etappide elluviimine (nt lähteülesande koostamine, elluviimine, mõju hindamine) või projekti juhtimine kogu elukaare ulatuses, vastavalt koostööpartneri vajadustele lühema- ja pikaajaline koostöö (nt 2-24 kuuni).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Väärtuspakkumine:

Millist koostööd pakume?

Koolitusprogrammide kavandamine ja elluviimine sh sihtgrupi vajaduste kaardistamine, õpiprotsessi disain ja korraldus, mentorlus, tagasiside analüüs ja hindamine

Arenduspäevade, seminaride, õpitubade kavandamine ja läbiviimine, gruppide modereerimine

Muudatuste juhtimise, arendustegevuste kavandamise, projektijuhtimise ja koosloome metoodikate koolitused

Some Genuine Words From My Clients

Woman In Lead has given me true guidance in terms of business. I learnt a lot from her feedback and services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lara Smith

In one word, the Woman In Lead gives the best business coaching in town. My business got profit earlier than I expected. aliqua. Ut enim ad mini

Shirley Paul

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rita Beck

Anna endast märku! Uurime koos, mida arendaksid HaridusLaboris Sina.