HaridusLabor

Arendusprojektide disain ja elluviimine

Millist koostööd pakume?

Aitame disainida haridusarendusprojekte, et edendada õpikogukondade ja haridusasutustevahelist koostööd, mitmekesistada ja tõsta õppe kvaliteeti ning luua õppija arengut toetavat omanäolist õppimis- ja õpetamiskultuuri. Nõustame koostööpartnereid võrgustiku loomisel ning mitmekesise ja toimiva arendusmeeskonna moodustamisel. Toetame meeskondi tegelike muudatusvajaduste tuvastamisel ning lennukate arendusideede lihvimisel, kogudes tõenduspõhiseid parimaid praktikaid ning sekkumisi. Abistame arendustiime tulemusmõõdikute püstitamisel, mille alusel hinnata arendustegevuste tõhusust. Tunneme erinevaid lisaressursside kaasamise võimalusi ning aitame hoolega lihvitud ideed vormistada projektitaotluseks sedaviisi, et see vastaks rahastaja nõuetele ja oleks samal ajal osapooltele sisuline teekaart arendusideede elluviimiseks.

Arendusprojekti üksikute etappide elluviimine (nt lähteülesande koostamine, elluviimine, mõju hindamine) või projekti juhtimine kogu elukaare ulatuses, vastavalt koostööpartneri vajadustele lühema- ja pikaajaline koostöö (nt 2-24 kuuni).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Väärtuspakkumine:

Millist koostööd pakume?

Haridus- ja noorsootööasutuste koostööd edendavate, õppekavade uuendamise, digiõppevara loomise, digitehnoloogiate mõtestatud kasutuselevõtu toetamisega seotud arendusprojektide disain ja elluviimine

Konsultatsioon ja nõustamine lisaressursside leidmiseks ning erinevate projektivoorude tingimuste ja võimaluste osas

Välja töötatud arendusideede nõuetekohaseks projektitaotlusteks vormistamine

Näiteid meie disainitud ja ellu viidud arendusprojektidest:

Arendusprojekti üksikute etappide elluviimine (nt lähteülesande koostamine, elluviimine, mõju hindamine) või projekti juhtimine kogu elukaare ulatuses, vastavalt koostööpartneri vajadustele lühema- ja pikaajaline koostöö (nt 2-24 kuuni).

Some Genuine Words From My Clients

Woman In Lead has given me true guidance in terms of business. I learnt a lot from her feedback and services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lara Smith

In one word, the Woman In Lead gives the best business coaching in town. My business got profit earlier than I expected. aliqua. Ut enim ad mini

Shirley Paul

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rita Beck

Anna endast märku! Uurime koos, mida arendaksid HaridusLaboris Sina.