HaridusLabor

Millist koostööd pakume?

Kõike ei pea ise jõudma.
Väärtusta oma aega ja leia kompetentsed abilised.

Arendusprojektide disain ja elluviimine

Aitame disainida haridusarendusprojekte, et edendada õpikogukondade ja haridusasutustevahelist koostööd, mitmekesistada ja tõsta õppe kvaliteeti ning luua õppija arengut toetavat omanäolist õppimis- ja õpetamiskultuuri. Nõustame koostööpartnereid võrgustiku loomisel ning mitmekesise ja toimiva arendusmeeskonna moodustamisel. Toetame meeskondi tegelike muudatusvajaduste tuvastamisel ning lennukate arendusideede lihvimisel, kogudes tõenduspõhiseid parimaid praktikaid ning sekkumisi. Abistame arendustiime tulemusmõõdikute püstitamisel, mille alusel hinnata arendustegevuste tõhusust. Tunneme erinevaid lisaressursside kaasamise võimalusi ning aitame hoolega lihvitud ideed vormistada projektitaotluseks sedaviisi, et see vastaks rahastaja nõuetele ja oleks samal ajal osapooltele sisuline teekaart arendusideede elluviimiseks.

 

Arendusprojektide juhtimine

Mõnikord on haridusarendusega seotud protsesside algatamiseks või mõne konkreetse arendusampsu ellukutsumiseks vaja põhimeeskonnale ajutist võimendust ning täiendavat teadmist ja energiat. Teinekord on lihtsalt vaja näha uusi vaatenurki, suuremat pilti, välist tuge -  just siis on mõistlik lisajõuks kaasata kogenud projektijuht. Kasutame eestvedamisel loovaid meeskonnatöö nõkse ning tõenduspõhiseid juhtimisvõtteid ja meie jaoks on oluline, et koostöö vältel täieneb ka põhimeeskonna tööriistakast ning teadmistepagas, et haridusuuendused oleksid kestlikud ja elujõulised. Väärtustame päris tiimitunde tekkimist ja järjepidevat arengut, naudime gruppide modereerimist ning töörühmade ohjamist.

 

Koolitusprogrammide ja õpitubade disain ning juhtimine

Käima lükatud arendusprotsessi juurde kuulub sageli ka vajadus jõustada meeskonda ning sihtgruppi oskuste ja teadmiste värskendamisega, et arenguhüppes julge samm edasi liikuda. Töötame välja unikaalseid ja praktilise suunitlusega koolitus- ja arenguprogramme ning õpitubasid, kavandame ja modereerime arendusseminare. Oleme tähelepanelikud tellija vajaduste ja ootuste osas, aitame välja selgitada ja lahti mõtestada sihtgrupi arenguvajadused ning nõustame õpiprotsessi ülesehituse ja sisu osas. Õpitoad baseeruvad aktiivõppel, olles arendusmeeskondadele ja teistele kaasatud osapooltele toeks haridusuuenduste kavandamisel ning elluviimisel. Avame õpitubades arendusprojektide ettevalmistamise ning läbiviimise, arendusmeeskondade väärtuspõhise eestvedamise põhimõtteid, samuti täiendame osalejate praktilist tööriistakasti, mis on abiks tõenduspõhisel muudatuste juhtimisel.

 

Haridusuuenduste kavandamine

Uuenduste elluviimine võib tekitada ka parimates juhtides kimbatust. Kuidas  edukalt ja põhjendatult läbi viia harjumuspäraste tegevuste muutused nii, et  osapooled mõistaksid muudatuse vajadust, teeksid omavahel koostööd ja kõigi jaoks oleks aktsepteeritav eesmärk, kuhu liigutakse? Siinkohal tuleme mängu meie. Aitame luua ühist arenguvisiooni, püstitada eesmärke ning tõlkida (haridus)uuendused praktilisteks tegevussammudeks, mis on arusaadavad kogu tiimile ning mille järgi kohe liikuma asuda. Toetame uuenduslike lahenduste väljatöötamist  ja sobivate praktikate valimist tõenduspõhiste otsuste langetamiseks. Aitame koostöös luua uusi tööprotsesse, tegevusmudeleid ja  strateegiaid. Tunneme muudatuste eduka ellukutsumise loogikat ja oskame soovitada tööriistu uuenduste ellu kutsumiseks. 

 

Arendusprojektide juhtimine

Mõnikord on haridusarendusega seotud protsesside algatamiseks või mõne konkreetse arendusampsu ellukutsumiseks vaja põhimeeskonnale ajutist võimendust ning täiendavat teadmist ja energiat. Teinekord on lihtsalt vaja näha uusi vaatenurki, suuremat pilti, välist tuge -  just siis on mõistlik lisajõuks kaasata kogenud projektijuht. Kasutame eestvedamisel loovaid meeskonnatöö nõkse ning tõenduspõhiseid juhtimisvõtteid ja meie jaoks on oluline, et koostöö vältel täieneb ka põhimeeskonna tööriistakast ning teadmistepagas, et haridusuuendused oleksid kestlikud ja elujõulised. Väärtustame päris tiimitunde tekkimist ja järjepidevat arengut, naudime gruppide modereerimist ning töörühmade ohjamist.

Some Genuine Words From My Clients

Woman In Lead has given me true guidance in terms of business. I learnt a lot from her feedback and services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lara Smith

In one word, the Woman In Lead gives the best business coaching in town. My business got profit earlier than I expected. aliqua. Ut enim ad mini

Shirley Paul

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rita Beck

Saada for latest updates