Haridusuuenduste kavandamine

Millist koostööd pakume?

Uuenduste elluviimine võib tekitada ka parimates juhtides kimbatust. Kuidas  edukalt läbi viia harjumuspäraste tegevuste muutused nii, et  osapooled mõistaksid muudatuse vajadust, teeksid omavahel koostööd ja kõigi jaoks oleks aktsepteeritav eesmärk, kuhu liigutakse? Siinkohal tuleme mängu meie. Aitame luua ühist arenguvisiooni, püstitada eesmärke ning tõlkida (haridus)uuendused praktilisteks tegevussammudeks, mis on arusaadavad kogu tiimile ning mille järgi saab kohe liikuma asuda. Toetame uuenduslike lahenduste väljatöötamist  ja sobivate praktikate valimist tõenduspõhiste otsuste langetamiseks. Aitame koostöös luua uusi tööprotsesse, tegevusmudeleid ja  strateegiaid. Tunneme muudatuste eduka ellukutsumise loogikat ja oskame soovitada tööriistu uuenduste ellu kutsumiseks.

Arendusprojekti üksikute etappide elluviimine (nt lähteülesande koostamine, elluviimine, mõju hindamine) või projekti juhtimine kogu elukaare ulatuses, vastavalt koostööpartneri vajadustele lühema- ja pikaajaline koostöö (nt 2-24 kuuni).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Väärtuspakkumine:

Millist koostööd pakume?

Analüüside ja uuringute koostamine, sh tõenduspõhiste faktide kogumine muudatusvajadusi põhjendamiseks ja osapoolte mõtestatud koostöö käima tõmbamiseks.

Strateegiate koostamine, kus võtame fookusesse vajaduse muudatusi ellu kutsuda. Läheneme igale tööle juhtumipõhiselt, pöörates erilist tähelepanu suure pildi tekkimisele arvestades juba teistes plaanides välja toodud strateegiliste eesmärkidega.

Haridusasutuste arengukavade koostamisel, hoiame valvsalt silma peal koolide sisehindamise aruannetel ning kooli juhtimise põhimõtetel. Arvestame õpilaste ning lapsevanemate vajadustega ning piirkondlike eripäradega, põimides arengukavadesse nüüdisaegseid õpikäsitluse võimalusi.

Koolivõrgu arendamise strateegia ja arengukavade koostamisel läheneme samuti juhtumipõhiselt ning arvestame piirkonna eripärade säilimise, samuti kogukonna soovidega.

Mõõdikute kavandamine ja mõju hindamine.

Näiteid meie ellu viidud haridusuuendustest:

Arendusprojekti üksikute etappide elluviimine (nt lähteülesande koostamine, elluviimine, mõju hindamine) või projekti juhtimine kogu elukaare ulatuses, vastavalt koostööpartneri vajadustele lühema- ja pikaajaline koostöö (nt 2-24 kuuni).

Some Genuine Words From My Clients

Woman In Lead has given me true guidance in terms of business. I learnt a lot from her feedback and services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lara Smith

In one word, the Woman In Lead gives the best business coaching in town. My business got profit earlier than I expected. aliqua. Ut enim ad mini

Shirley Paul

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rita Beck

Anna endast märku! Uurime koos, mida arendaksid HaridusLaboris Sina.