HaridusLabor

Meist

Meie lugu

Oleme uudishimulikud elukestvad õppijad ja edasipüüdlejad ning juba 16 aastat kogunud õnnestumisi ja õppimiskohti erinevates hariduse arendusprojektides. Meid on alati inspireerinud see põnevus ja elevus, mis kaasneb uute asjade katsetamise ja tulemuseni jõudmisega. Naudime kaasamist ja suhtlemist, peame väga väärtuslikuks ühise hingamise kujundamist meeskondades, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Tundes, et kogemustepagas on juba muljetavaldav, oli järgmine loogiline samm olla julge ning teostada oma unistusi edasi HaridusLaboris.

Kooostööpartnerid on öelnud, et oleme osanud olla innustavad käimalükkajad ning inspireerivad kaasalööjad. Oleme tugevad suure pildi nägemises ning oskame seeläbi leida tõhusaid lahendusi probleemidele. Meil on südikas organiseerimisvõime ja töötame pühendunult eesmärkide nimel. Oleme haridussüsteemi näinud erinevatest vaatenurkadest nii klassi ees kui poliitikakujundamise poolelt, osalenud erinevate haridustasemete õppekavade arendamises kuni digilahenduste väljatöötamiseni välja.

Koosloome

Koosloome

Väärtustame võrgustikku kaasavat lähenemist ning mitmekesist meeskonda.

Paindlikkus

Paindlikkus

Pühendume koostööpartneri ootustele ja vajadustele.

Avastamisrõõm

Avastamisrõõm

Naudime katsetamist ja piiride nihutamist.

Liisa Mäemets

haridusmentor, arendusprojektide eestvedaja, kaasasutaja

Mind käivitab muudatustega kaasnev pisike määramatus ning õrn ebalus ja vaimustab vaheldusrikkus, mida arendusplaanide kavandamine ja nende tarmukas elluviimine pakub. Minu senised töised tegemised on valdavalt seotud haridusprojektide juhtimisega nii õppeasutuste kui poliitikakujundamise tasandil peamiselt üld- ja kutsehariduses, kus oleme koos ägedate meeskondadega arendanud õppekavasid, digiõppematerjale, õppenõustamis- ja karjääriteenuseid ning e-hindamisvahendeid. Peale selle olen osalenud õppekavade ja õppevara kvaliteedihindamise protsessides ning mul on pagasis õpetajana töötamise kogemus, nii et olen toetava õpikeskkonna kujundamist kogenud kõige vahetumal tasandil. Olen läbinud hariduse juhtimise magistriõpingud Tallinna Ülikoolis, lisaks oman vanemprojektijuhi, tase 7 kutsetunnistust.

Tunnen suurt rõõmu mitmekesistest ja edasipüüdlikest meeskondadest, suhtlemisest, koos tegemisest ja olemisest. Lustin loovate lähenemiste ja kaasavate meetoditega. Mind iseloomustab sihikindlus ja pühendumus, näen takistusi ja väljakutseid mitte heidutuse, vaid arendusprotsesside loomuliku osana ning oskan meeskondi suunata neid ületama. Olen oma tegemistes põhjalik, hindan kõrgelt lihvitud detaile, aga pean alati silmas laiemat pilti.  Analüütilisus ja süsteemsus aitavad mul tõhusalt kaardistada kitsaskohti, leida juurpõhjuseid ning genereerida võimalusi ja lahendusi.

Olen abiks tõenduspõhiste haridusuuenduste kavandamisel ning söaka arendusprojektide eestvedajana. Koolitan muudatuste juhtimise, projektijuhtimise ning arendusmeeskondade eestvedamise teemadel. Panustan meelsasti ideedekorjesse, koolitusprogrammide disainimisse ja gruppide modereerimisse.

Liisa Mäemets

+372 50 96 324
liisa@hariduslabor.ee

Karin Kuldmets

+372 56 470 560
karin@hariduslabor.ee

Karin Kuldmets

arengupartner, koosloome juht, kaasasutaja

Mind on alati inspireerinud mõnus närvikõdi ja adrenaliin, mis kaasneb uute asjade katsetamise ja ärategemisega. Tegelikult on ju haridusmaastik piiramatult uusi võimalusi pakkuv ja tohutu kiirusega arenev valdkond – uued õpikäsitused, erinevad ägedad õpikeskkonnad, tohutud võimalused enesetäienduseks nii Eestis kui välisriikides.

Minu innustavad kogemused varasemast on seotud täiendusõppe korraldamise, õppeinfosüsteemide ehitamise, õppekavade ja õppevara arendamise ning erinevatel õppetasemetel hariduse arendustegevuste toetamisega. Olen juhtinud erinevate töörühmade tööd kasutades koosloomelisi metoodikaid ning põimides tööprotsessidesse erinevaid praktilisi tööriistasid. Osalenud erinevate haridusvaldkondade arendusvajaduste väljaselgitamisel, arendustegevuste planeerimisel, elluviimisel ning kommunikeerimisel. Minu varasem töökogemus, teadmised ja isikuomadused aitavad näha interdistsiplinaarseid seoseid ja leida seeläbi optimaalsemaid ning efektiivsemaid lahendusi probleemide lahendamiseks. Olen hea suhtlemisoskuse, organiseerimis- ning meeskonnatöövõimega, suudan ülesannetele konstruktiivselt läheneda, töötada keskendunult ning ennastjuhtivalt seatud eesmärkide nimel. Minu töökogemus on olnud tihedalt seotud kutse – ja kõrghariduse arendusega, millele on lisandunud erinevaid projekte noorsotöö valdkonnast. 

Olen abiks koosloomeliste protsesside planeerimisel ning nende läbiviimisel. Mõtlen aktiivselt kaasa arendusprojektide disainimisel ning viin ennastjuhtivalt tulemusteni projektide erinevaid etappe kasutades nüüdisaegseid digitööriistu ka distantsilt kaasatöötamiseks. Aegajalt saab minust empaatiline mentor, kes aitab tiime teenusedisaini erinevates etappides.

Some Genuine Words From My Clients

Woman In Lead has given me true guidance in terms of business. I learnt a lot from her feedback and services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lara Smith

In one word, the Woman In Lead gives the best business coaching in town. My business got profit earlier than I expected. aliqua. Ut enim ad mini

Shirley Paul

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Rita Beck

Anna endast märku! Uurime koos, mida arendaksid HaridusLaboris Sina.