HaridusLabor

Mida arendaksid
HaridusLaboris Sina?

Aitame hariduses ja noorsootöös tõenduspõhiselt muudatusi juhtida uute koostööprotsesside, strateegiate ja arendusprojektide käivitamise abil.

Koosloome

Väärtustame võrgustikku kaasavat lähenemist ning mitmekesist meeskonda.

Paindlikkus

Pühendume koostööpartneri ootustele ja vajadustele.

Avastamisrõõm

Naudime katsetamist ja piiride nihutamist.

 

Millist väärtust loome?

Haridusmaastik ja töö noortega vajab värskeid ideid ja loovat lähenemist. Oleme haridus- ja noorsootööorganisatsioonidele, koolidele ja koolipidajatele arengupartneriks, et toetada innovatiivsete ja tõenduspõhiste lahenduste ellukutsumist ja leida lisavõimalusi arendustegevusteks.

0 +

edukalt juhitud arendusmeeskonda

0 +

disainitud arendusideed

0 +

arendatud õppekava ja koolitusprogrammi

0 mln+

edukalt kaasatud lisaressurssi arendusideede elluviimiseks

Partnerid

“Meid on alati inspireerinud põnevus ja elevus, mis kaasneb uute asjade katsetamisega”

Meie lugu

Oleme uudishimulikud elukestvad õppijad ja edasipüüdlejad ning juba 16 aastat kogunud õnnestumisi ja õppimiskohti erinevates hariduse arendusprojektides. Naudime kaasamist ja suhtlemist, peame väga väärtuslikuks ühise hingamise kujundamist meeskondades, kes töötavad ühise eesmärgi nimel.

Millist koostööd pakume?

Arendusprojektide disain ja elluviimine

Aitame disainida haridusarendusprojekte, et edendada haridusasutuste koostööd, mitmekesistada ja tõsta õppe kvaliteeti ning luua õppija arengut toetavat omanäolist õppimis- ja õpetamiskultuuri.

 

Arendusprojektide juhtimine

Mõnikord on haridusarendusega seotud protsessi algatamiseks või mõne konkreetse arendusampsu ellukutsumiseks vaja põhimeeskonnale ajutist võimendust ja kaasata kogenud projektijuht.

 

 

Haridusuuenduste kavandamine

Aitame luua ühist tõenduspõhist arenguvisiooni, püstitada strateegilisi eesmärke ning kujundada uusi tegevusmudeleid ja tööprotsesse.

 

 

Koolitusprogrammide ja õpitubade disain ning juhtimine

Töötame välja unikaalseid ja praktilise suunitlusega koolitus- ja arenguprogramme ning õpitubasid, kavandame ja modereerime arendusseminare.

 

Mida ütlevad koostööpartnerid?

Koostöö oli suurepärane, üksteist arvestav ja toetav. Paremat oleks raske tahta! Heatahtlikult ja sõbralikult suunav koostöö moderaator Kariniga Hariduslaborist.

Kui kultuuri- ja spordiasutuste teenusedisaini programm algas, siis ei osanud midagi konkreetset mentorilt oodata, aga protsessi käigus selgus, et hea mentor on ikka pool võitu.

Katrin Vask

Tartu Mänguasjamuuseum

Koolitus oli kaasav, minu jaoks uudsete lahendustega, mitmekesine ning huvitav. Tekkis parem arusaam arendusprojekti juhtimisest ning inimeste tähtsusest projekti õnnestumisel ja sain igapäevatööks praktilisi tööriistu.

Osaleja tagasiside

Projektipersonali juhtimise koolitus

I would highly recommend Women In Lead as your perfect business coach because of their premium services. aliqua. Ut enim ad minim veniam

Karl Pärloja

Anna endast märku!
Uurime koos, mida arendaksid HaridusLaboris Sina.